January 2019
MTWTFSS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
« Dec   Feb »

Latest News

UTK’s Got​ Talent​ season 10

ขอเชิญนิสิตนักศึกษา​ทุกมหาวิทยาลัย​เข้าร่วม​การแข่งขัน​ทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษประเภท​ต่างๆ มากมายในการแข่งขัน​  UTK’s Got​ Talent​ (season 10) โดยคณะศิลปศาสตร์​ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ​เพื่อ​การสื่อสาร​สากล​ มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​กรุงเทพ​ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็​นต้นไป

Continue reading

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจัดการศึกษาฯ และ หลักเกณฑ์ฯการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนฯ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อจัดการศึกษาฯ

และ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนฯ

คอนเสิร์ตเพื่อน้อง หารายได้ สนับสนุนด้านกีฬา และทุนการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภูมิใจเสนอ คอนเสิร์ตเพื่อน้อง หารายได้ สนับสนุนด้านกีฬา และทุนการศึกษา BIGBODY LIVE IN UTK 12-3-62 ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประตูเปิด 18.00 น. จำหน่ายบัตร ราคา 500 บาท

Continue reading

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานและตอบรับการเข้าร่วมงานปีใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จัดงานสังสรรค์บุคลากร “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ คณะกรรมการดำเนินงาน ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานและตอบรับการเข้าร่วมงานในแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมสถานที่ และอาหาร (โต๊ะจีน) ภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

Link : https://goo.gl/forms/DWniqN4g1WTKn0o43

แบบฟอร์มข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) ประจําปีการศึกษา 2562

ตารางแผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 62

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านกรอกข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา 2562 และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มข้างต้น และส่ง อีเมล์ ให้คุณพิชานันท์ (อ้อน) Pichchanan28@hotmail.com ภายในวันที่ 11 พ.ย. 61 นี้  ขอบคุณครับ

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา นั้น Continue reading

ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ วัดลำลูกบัว ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน ณ คลองแหลมกระเจา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 24 พฤศจิกายน 2561 กลางคืนประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 25 พฤศจิกายน 2561 ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ฝีพายระดับประเทศContinue reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1 ปี 2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 Continue reading