November 2018
MTWTFSS
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
« Oct   Dec »

Latest News

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะศิลปศาสตร์”

ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้ว มทร.กรุงเทพ “คณะศิลปศาสตร์”

          ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบรั้วมทร.กรุงเทพ “คณะศิลปศาสตร์” ในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

          ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ซึ่งอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับการเลือกสาขาวิชาต่างๆสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี จึงใคร่ขอเชิญอาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันของท่านเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าวที่ Link ด้านล่าง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสาตร์ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๗-๙๖๐๐ ต่อ ๗๓๑๙, ๗๓๒๖, ๗๓๐๕

กิจกรรมการประกวด/การแข่งขัน

(-)  แต่งคำประพันธ์
(-)  กล่าวสุนทรพจน์
(-)  ประกวดบุคลิกภาพและมารยาทไทย
(-)  อ่านข่าว (จีน-อังกฤษ)
(-)  ร้องเพลง
(-)  ตอบปัญหา
(-)  แข่งขันมัคคุเทศก์
(-)  ผสมเครื่องดื่ม
(-)  สุดยอดนักบริการ
(-)  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

 

Link : แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ และ ข้อมูลการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/การแข่งขัน

หมายเหตุ – กรุณาส่งการตอบรับเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แบบฟอร์มข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน) ประจําปีการศึกษา 2562

ตารางแผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 62

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านกรอกข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน) ประจำปีการศึกษา 2562 และอื่น ๆ ตามแบบฟอร์มข้างต้น และส่ง อีเมล์ ให้คุณพิชานันท์ (อ้อน) Pichchanan28@hotmail.com ภายในวันที่ 11 พ.ย. 61 นี้  ขอบคุณครับ

ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา นั้น Continue reading

ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ วัดลำลูกบัว ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน ณ คลองแหลมกระเจา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 24 พฤศจิกายน 2561 กลางคืนประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 25 พฤศจิกายน 2561 ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ฝีพายระดับประเทศContinue reading

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 1 ปี 2561 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 Continue reading

แบบรายงานการประเมินตนเองของคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ลิ้งรายงานประเมินคณบดีคณะศิลปศาสตร์

(การรายงานการประเมินตนเองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2559-2560)

(การรายงานการประเมินตนเองคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2561)

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป วุฒิประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครสอบได้ที่สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ (8.30-16.30น.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Continue reading